symbol pow. pokoi piÄ™tro kuchnia status  
3337/ARM/OMS 54 m2 3 2/2 AKTUALNA notatnik