zdjecie

-

miejscowość: KOBYLANKA
cena: 145 000,00 zł

cena: 145 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 2 900,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 4 205,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 967,15 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 717,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 435,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 165,03 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 330,05 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 153 954,68 PLN Cena końcowa: 155 037,20 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.