zdjecie

-

miejscowość: BIELKOWO
cena: 55 854,00 zł

cena: 55 854,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 117,08 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 619,77 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 372,55 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 484,27 PLN Wynagrodzenie notariusza: 968,54 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 111,38 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 222,76 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 59 559,04 PLN Cena końcowa: 60 354,70 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.