zdjecie

-

miejscowość: STARGARD
cena: 185 581,84 zł

cena: 185 581,84 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 711,64 PLN
Wynagrodzenie agencji: 5 381,87 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 237,83 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 818,95 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 637,91 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 188,36 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 376,72 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 196 920,50 PLN Cena końcowa: 198 127,81 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.