zdjecie

-

miejscowość: STARGARD
cena: 85 800,00 zł

cena: 85 800,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 716,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 2 488,20 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 572,29 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 569,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 139,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 130,99 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 261,97 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 91 276,97 PLN Cena końcowa: 92 177,46 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.