zdjecie

-

miejscowość: STRACHOCIN
cena: 62 700,00 zł

cena: 62 700,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 818,30 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 418,21 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 511,75 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 023,50 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 117,70 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 235,41 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 65 565,96 PLN Cena końcowa: 66 395,41 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.