zdjecie

-

miejscowość: GRZĘDZICE
cena: 68 853,00 zł

cena: 68 853,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 377,06 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 996,74 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 459,25 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 527,13 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 054,27 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 121,24 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 242,48 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 73 334,42 PLN Cena końcowa: 74 182,79 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.