zdjecie

-

miejscowość: WIERZBNO
cena: 27 000,00 zł

cena: 27 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 540,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 500,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 345,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 325,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 650,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 74,75 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 149,50 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 29 784,75 PLN Cena końcowa: 30 384,50 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.