zdjecie

-

miejscowość: STARGARD
cena: 311 246,41 zł

cena: 311 246,41 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 6 224,93 PLN
Wynagrodzenie agencji: 9 026,15 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 2 076,01 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 133,12 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 266,23 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 260,62 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 521,23 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 329 967,23 PLN Cena końcowa: 331 560,96 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.