zdjecie

-

miejscowość: KRZEMIEŃ
cena: 53 000,00 zł

cena: 53 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 060,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 537,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 353,51 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 470,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 940,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 108,10 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 216,20 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 56 528,61 PLN Cena końcowa: 57 306,71 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.