zdjecie

-

miejscowość: GRABOWO
cena: 60 000,00 zł

cena: 60 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 200,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 740,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 400,20 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 505,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 010,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 116,15 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 232,30 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 63 961,35 PLN Cena końcowa: 64 782,50 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.