zdjecie

-

miejscowość: WĄWELNICA
cena: 123 150,00 zł

cena: 123 150,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 2 463,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 3 571,35 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 821,41 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 662,88 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 325,75 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 152,46 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 304,92 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 130 821,10 PLN Cena końcowa: 131 836,43 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.