zdjecie

-

miejscowość: LIPNIK
cena: 218 000,00 zł

cena: 218 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 4 360,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 6 322,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 454,06 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 900,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 800,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 207,00 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 414,00 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 231 243,06 PLN Cena końcowa: 232 550,06 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.