zdjecie

-

miejscowość: KOBYLANKA
cena: 155 730,00 zł

cena: 155 730,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 114,60 PLN
Wynagrodzenie agencji: 4 516,17 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 038,72 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 744,33 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 488,65 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 171,19 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 342,39 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 165 315,01 PLN Cena końcowa: 166 430,53 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.