zdjecie

-

miejscowość: WITKOWO DRUGIE
cena: 95 340,00 zł

cena: 95 340,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 906,80 PLN
Wynagrodzenie agencji: 2 764,86 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 635,92 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 593,35 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 186,70 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 136,47 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 272,94 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 101 377,40 PLN Cena końcowa: 102 307,22 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.