zdjecie

-

miejscowość: TRZEBAWIE
cena: 46 600,00 zł

cena: 46 600,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 932,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 500,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 345,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 438,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 876,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 100,74 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 201,48 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 49 915,74 PLN Cena końcowa: 50 654,48 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.