zdjecie

-

miejscowość: NIEDŹWIEDŹ
cena: 77 805,00 zł

cena: 77 805,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 556,10 PLN
Wynagrodzenie agencji: 2 256,35 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 518,96 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 549,51 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 099,03 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 126,39 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 252,78 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 82 812,30 PLN Cena końcowa: 83 688,21 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.