zdjecie

-

miejscowość: ŚWIĘTE
cena: 76 790,00 zł

cena: 76 790,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 535,80 PLN
Wynagrodzenie agencji: 2 226,91 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 512,19 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 546,98 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 093,95 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 125,80 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 251,61 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 81 737,68 PLN Cena końcowa: 82 610,46 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.