Stargardzkie Centrum Nieruchomości - na rynku od 2002 r

 
 
 
 

RODO

 

 

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych (RODO) realizowana przez ARMA Nieruchomości Borek-Sperber S.C.

 

 

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych są wspólnicy ARMA Nieruchomości Borek-Sperber S.C. z siedzibą w 73-110  Stargardzie, ul. Adama Mickiewicza 35/4b, NIP 854-244-63-63, tel. 91 577 71 16, adres e-mail arma@arma.nieruchomosci.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy pośrednictwa w zakresie kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu/najmu nieruchomości. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe sporządzenia umowy i wykonywanie czynności pośrednictwa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane podmiotom trzecim niezbędnym do realizacji umowy. Odbiorcami danych mogą być współpracujące na postawie umowy z firmą osoby, deweloperzy, notariusze, adwokaci w sprawach roszczeniowych, zarządcy nieruchomości, instytucje dostarczające niezbędnych informacji związanych z obrotem nieruchomości – Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Sądy itp.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.