Stargardzkie Centrum Nieruchomości - na rynku od 2002 r

 
 
 
 

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertDziałki

sortuj
DZIAŁKA Z DOSTĘPEM DO WODY
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Miejscowość: MIELNO PYRZYCKIE

Pow. działki: 13004 m2

 

numer oferty: 1972/ARM/OGS

Cena 249 000

Ofertą sprzedaży jest bardzo atrakcyjny grunt o pow. 13004 m2 (1,3ha) położony w Mielnie Pyrzyckim, gmina Kozielice, powiat Pyrzycki. Działka położona jest bezpośrednio przy dużym naturalnym zbiorniku wodnym. Działka usytuowana na naturalnym wzniesieniu co skutkuje pięknym widokiem w kierunku wody. Na nieruchomości usytuowane budynki gospodarcze w złym stanie technicznym o pow. zabudowy 1105 m2. Istnieje możliwość wystąpienia o warunki zabudowy. Działka położona na terenie objętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako strefa mieszkalno-usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi. Przy granicy działki media: - woda - prąd - kanalizacja Jest to idealna nieruchomość dla osób szukających nieruchomości na wzgórzu z widokiem na wodę! Dodatkowym atutem jest położenie nieruchomości około 5 km od drogi S3/E65. Odległość do centrum Szczecina około 48 km. W przypadku uzyskania warunków działka idealnie nadawałaby się na dom spokojnej starości, piękną prywatną posesję lub agroturystykę. Serdecznie zapraszamy do oglądania! Wyłączny przedstawiciel - Arma Nieruchomości ARMA Nieruchomości - na rynku od 2002 roku! Duży wybór nieruchomości, darmowe dodawanie ofert, niezobowiązujące prezentacje. - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - www.arma.nieruchomosci.pl - Darmowe profesjonalne pośrednictwo kredytowe. - Wycena nieruchomości - www.wycena.stargard.pl

DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ LUB USŁUGOWĄ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Miejscowość: STARGARD

Pow. działki: 3225 m2

 

numer oferty: 1964/ARM/OGS

Cena 2 271 750

Ofertą sprzedaży jest atrakcyjna niezabudowana działka o pow. 3225 m2, położony przy ul. Towarowej w Stargardzie. Działka o foremnym kształcie, przy granicy działki pełne uzbrojenie: - sieć wodociągowa - sieć kanalizacyjna - en. elektryczna - gaz Działka położona na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VI/52/2015) i oznaczona symbolem: SM.10 - Śródmiejskie tereny mieszkaniowe SM przeznacza się na cele funkcji mieszkaniowej oraz usługowej właściwej dla strefy śródmiejskiej. Funkcja mieszkaniowa nie jest na tych terenach funkcją podstawową, lecz komplementarną z funkcją usługową i innym przeznaczeniem terenu, wymienionym poniżej. Na śródmiejskich terenach mieszkaniowych dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej, lokalizowanie: 1) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych dla potrzeb indywidualnego miejsca pracy; 2) hoteli i pensjonatów; 3) usług nieuciążliwych oraz obiektów i lokali handlowych o powierzchni sprzedaży ograniczonej do wielkości określonej dla poszczególnych terenów elementarnych; Parametry zabudowy: - wysokość zabudowy HZ = od 9,5 do 14,0 m, od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, - dachy dwuspadowe lub czterospadowe o prostej formie i kącie pochylenia połaci dachowych od 40 stopni do 45 stopni , układ głównej kalenicy równolegle do ulicy przyległej, w budynkach wzdłuż 03.KD.Z (ul. Towarowej) dachy płaskie z attykami oraz dachy pulpitowe o nachyleniu połaci do 20 , - dopuszcza się stosowanie lukarn o powierzchni do 20% połaci dachowej, - dopuszcza się wysunięcie detali architektonicznych takich jak gzymsy, wykusze do 1,4 m przed obowiązującą linię zabudowy, - dopuszcza się cofnięcie części do 1/3 długości budynku w głąb do 5,0 m od obowiązującej linii zabudow zasady zagospodarowania terenu: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,50, - wskaźnik intensywności zabudowy IZ = od 0,50 do 1,50, - minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,30, - linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki, zgodnie z liniami zabudowy Serdecznie zachęcamy do oglądania! Wyłączny przedstawiciel - Arma Nieruchomości ARMA Nieruchomości - na rynku od 2002 roku! Duży wybór nieruchomości, darmowe dodawanie ofert, niezobowiązujące prezentacje, w ofercie także wycena nieruchomości. Darmowe profesjonalne pośrednictwo kredytowe. www.arma.nieruchomosci.pl www.wycena.stargard.pl